How an return value is expected 2D array but expected is combination of 2d and 1d elements?


#1

The expected value for
A : [ "abbbaabbbabbbbabababbbbbbbaabaaabbaaababbabbabbaababbbaaabbabaabbaabbabbbbbababbbababbbbaabababba", "abaaabbbabaaabbbbabaabbabaaaababbbbabbbaaaabaababbbbaaaabbbaaaabaabbaaabbaabaaabbabbaaaababbabbaa", "babbabbaaabbbbabaaaabaabaabbbabaabaaabbbbbbabbabababbbabaabaabbaabaabaabbaabbbabaabbbabaaaabbbbab", "bbbabaaabaaaaabaabaaaaaaabbabaaaabbababbabbabbaabbabaaabaabbbabbaabaabaabaaaabbabbabaaababbaababb", "abbbbbbbbbbbbabaabbbbabababaabaabbbababbabbabaaaabaabbabbaaabbaaaabbaabbbbbaaaabaaaaababababaabab", "aabbbbaaabbaabbbbabbbbbaabbababbbbababbbabaabbbbbbababaaaabbbabaabbbbabbbababbbaaabbabaaaabaaaaba", "abbaaababbbabbbbabababbbababbbaaaaabbbbbbaaaabbaaabbbbbbabbabbabbaabbbbaabaabbababbbaabbbaababbaa", "aabaaabaaaaaabbbbaabbabaaaabbaababaaabbabbaaaaababaaabaabbbabbababaabababbaabaababbaabbabbbaaabbb" ]
is [1 ] [2 ] [3 5 ] [4 ] [6 ] [7 ] [8 ]

In java the return value type is: int[][].
Shouldn’t expected return value is:
[1 0 ] [2 0 ] [3 5 ] [4 0 ] [6 0 ] [7 0 ] [8 0 ]
Can someone help?